Functies

Door de verschillende commerciële functies binnen het centrum bij elkaar te brengen vormt de combinatie een sterke (gesprek)partner voor betrokken partijen als gemeente, sponsors en omwonenden en is het eenvoudiger voor verschillende groepen ondernemers gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Door een sterke vertegenwoordiging van ondernemers in verschillende werkgroepen wordt de eigen kennis en kunde direct ingezet voor het ontwikkelen en faciliteren van projecten. Met CMBest kunnen individuele ondernemers hun initiatieven beter en makkelijker realiseren.