Uitbreiding blauwe zone

Parkeerschijf

Verkeersbesluit - Wijziging parkeerschijfzone

Nadat Centrummanagement Best en enkele winkeliers, samen met een aantal bewoners en appartementseigenaren, hebben uitgesproken het eens te zijn met het uitbreiden van de parkeerschijfzone, is dit voorstel nu goedgekeurd door de gemeente.

De parkeerschijfzone (blauwe zone) in het centrumgebied wordt uitgebreid met de volgende straten:

  • Raadhuisplein;
  • Kapelaan J.A. Heerenstraat (tussen Raadhuisplein en Den Ekker);
  • Oranjestraat (vanaf kruispunt Nieuwstraat tot Oranjestraat huisnummer 2);
  • Stationsplein.

Naar aanleiding van dit besluit worden extra lang-parkeerplekken in de parkeergarage Molenveste beschikbaar gesteld voor doelgroepen die lang parkeren in het centrumgebied:

  • De ondernemers (en haar personeel) in het centrum;
  • Medewerkers van de gemeente Best;
  • Bewoners in het centrum.

Daarnaast is besloten de parkeerschijfzone in te krimpen in het centrumgebied door de parkeerschijfzone (één parkeervak) op te heffen op de Raadhuisstraat.