CO2 Prijsvraag

Best Duurzaam CO2 Prijsvraag

Uitnodiging voor ondernemers in Best

De aandacht voor duurzaam ondernemen blijft toenemen in zowel MKB als grootbedrijf. Een stijgende klantvraag, kostenbesparing, grondstoffenschaarste en imagovoordelen zijn de hoofdredenen.

De tijd dat duurzaam ondernemen een kostenpost was, is dan ook definitief verleden tijd. Duurzaam ondernemen wordt gezien als innovatieversneller en werkt omzetverhogend. Verder stellen bedrijven steeds meer maatschappelijke verantwoorde eisen aan elkaar.

Energiebesparing, een belangrijk aspect binnen duurzaam ondernemen, is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en levert geld op.

We nodigen u daarom graag uit om over dit onderwerp van gedachten te wisselen tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd door Coöperatie Best Duurzaam samen met De Maatschappelijke Regisseurs.

Datum en tijd :            23 januari van 19.30 uur tot 22.00 uur

Locatie :                      Philips Healthcare, Veenpluis 4-6, Best

Op deze avond zijn er diverse sprekers, waaronder Bert Tip, Director Campus Services Philips Healthcare en Harold van de Ven, initiatiefnemer van Best Duurzaam en eigenaar van Best Architecten en Dennis Hoefnagel van HLB van Daal & Partners. Onderwerpen rondom duurzame bedrijfsvoering en fiscale voordelen met betrekking tot duurzaam investeren komen aan bod. Daarnaast wordt de CO2 prijsvraag, uitgeschreven door Rabobank Het Groene Woud Zuid verder toegelicht. Tot slot presenteren lokale ondernemers hun duurzame producten en diensten.

U kunt zich aanmelden voor deze avond door contact op te nemen met Ralf Klop. Telefonisch : 0647670972  of via e-mail : info@bestduurzaam.nl.

We heten u van harte welkom.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens Best Duurzaam                                      Namens De Maatschappelijke Regisseurs